Reflexions després d’una visita a la Matia Fundazioa: del “fer per” al “fer amb”

Com hem explicat en altres ocasions, la Fundació es troba immersa en un procés de transformació arrel del projecte “Com a Casa”. Un dels aspectes que inclou aquest projecte és el fet de veure altres realitats i traslladar aquestes vivències a tot el personal de la Casa. L’objectiu és el de contrastar les nostres maneres de fer les coses amb d’altres realitats.

Durant els darrers dies s’han fet diverses sessions formatives arrel de la visita d’un equip de treballadors de la Residència i el Centre de Dia a una residència de la Matia Fundazioa, al País Basc. De fet, han estat les persones que van fer la visita qui s’han encarregat de preparar les sessions, fer-ne l’exposició i fomentar-ne el debat participatiu.

La Matia Fundazioa és un referent a nivell estatal pel que fa a l’aplicació del model d’Atenció Centrat en la Persona (ACP), model que està seguint la Casa Asil. L’ACP implica situar la persona, el seu projecte vital, les seves capacitats i les seves preferències al lloc central de la nostra tasca.

A les sessions realitzades a la Casa es va fer esment als principals trets de la Matia Fundazioa i també del centre visitat, la residència Lamourous, de característiques semblants a la nostra residència. Durant la visita es van explicar amb deteniment 7 elements que es consideren fonamentals per dur a la realitat el model. El primer d’aquests elements és la història de vida, un document viu semblant als nostres dossiers de residents on es recull tot allò que té a veure amb les vivències de la persona i en la seva història viscuda. Un altre element és el Pla d’Atenció, un document de característiques semblants al nostres PIAI’s (Pla Interdisciplinar d’Acció Individual) i que és el nexe de contacte entre els professionals, el resident i la seva família. D’entre aquests elements hi ha un que és del tot imprescindible, el professional de referència, aquesta persona que fa de padrí-padrina, el tutor de la persona que diposita en ell o ella tota la seva confiança. Sense els professionals de referència, el model d’ACP no podria funcionar. Un aspecte molt important són els ambients, decoració, calidesa dels espais, llum natural, no són elements qualsevols ja que la qualitat dels espais influeix molt en l’estat anímic de les persones i són capaços de fomentar la calma, l’estimulació o, per contra, el malestar. Les activitats quotidianes que es duen a terme diàriament han de tenir una raó de ser, han de ser significatives i terapèutiques per les persones: accions com plegar la roba o eixugar els plats fomenten aspectes com la coordinació, l’atenció i la concentració. Els rols dels professionals també és un aspecte important, cal fomentar el canvi i la revisió constant de la tasca per tal que aquesta sigui el més apropiada possible a les necessitats de la persona, tot garantint una mirada integral. El darrer aspecte a destacar és la família, la família forma part de la persona atesa i cal que aquesta sigui present en la vida del seu familiar a la residència.

La darrera part de cadascuna de les sessions ha estat dedicada a fomentar un debat participatiu a l’entorn de 3 reflexions:

“De centrar-se en la tasca, a centrar-se en la persona”

“De fer per a, a fer amb

“Prendre decisions amb els altres, no pels altres”

Text: Marta Canedo 

Si t'ha agradat, comparteix-lo a les teves xarxes

També et pot interessar...