La Fundació Casa Asil de Sant Andreu del Palomar és una fundació privada fundada l’any 1865, que ofereix serveis de atenció a las persones grans des dels seus orígens i que des de 1879 ofereix serveis d’educació als infants i joves.

Guardonada l’any 1990 amb la creu de Sant Jordi, aquesta Fundació, a punt de complir els seus primers 150 anys d’existència, es caracteritza per compartir espais i activitats entre la Residència i el Centre de Dia de la Casa Asil i l’Escola Sagrada Família, sent tots els serveis titularitat de la Fundació.

Avui per avui 150 persones grans viuen a la residència, 40 assisteixen al centre de dia i més de 1300 alumnes aprenen a ser bones persones a l’escola en els nivells d’infantil, primària, secundària i batxillerat.

Portal de transparència

Visió i valors, organigrama, codi ètic, estatuts, memòries, els comptes clars

Història

Més de 150 anys a Sant Andreu de Palomar

L'escola

Col·legi Sagrada Família de Sant Andreu de Palomar

Història

Més de 150 anys a Sant Andreu de Palomar

La Fundació Casa Asil de Sant Andreu del Palomar és avui sens dubte, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de Palomar. La colera de 1865, que feu moltes víctimes, motivà la fundació de la Casa Asil de Sant Andreu a iniciar els seus serveis. En aquell temps les persones grans que perdien el suport de la gent jove de la família, quedaven en la indigència. Per tant en aquelles dates el Rector de la Parròquia de Sant Andreu, es veié en la necessitat d’atendre a 10 o 12 ancians que no tenien cap familiar que els pogués cuidar. Providencialment escau que la M. Anna Ma. Janer, que havia fundat l’any 1859, la Congregació de Religioses de la Sagrada Família d’Urgell, visita el Rector en ruta a Barcelona per establir una obra de la Congregació. El Rector Mossèn Pere Xercavins l’informa de les necessitats que es donaven al Poble de Sant Andreu; la M. Janer fou sensible aquella crida i convingueren anar a exposar conjuntament a l’alcalde els seus projectes. 


L’alcalde Sr. Ramón Planas donà suport a la idea per tal que en el Poble s’obrís una casa, atesa per les religioses de la Sagrada Família, a fi de proporcionar socors morals i materials a les persones que els manquessin mitjans de subsistència i atenció i tinguessin més de 60 anys, que si bé oberta a tothom, es donés preferència a les persones que residissin al terme de Sant Andreu de Palomar d’aquell temps. El dia de Tots Sant de l’any 1865 s’acorda per tant la fundació de la Casa Asil de Sant Andreu de Palomar i a primers de gener de 1866 es fundà el Patronat de la Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar. El dia 20 de gener de 1866 la M. Janer amb quatre germanes joves i abrivades s’instal•len al Carrer Gran al núm. 358, cantonada al carrer Verdet, en un immoble anomenat Casal del Salí, que havia tingut diversos usos de servei a les persones. A l’agost de 1868 es traslladà la Casa Asil a l’edifici propi, l’actual emplaçament del carrer Santa Anna (avui Agustí i Milà), en terrenys d’una ex-fàbrica de terrissa. Com sia que una altra de les dedicacions de les Religioses de la Sagrada Família és l’ensenyament, en què Sant Andreu era deficitari, pel gener de 1879, en locals annexes de l’Asil s’hi obrí un Col·legi. El Col·legi que començà a impartir ensenyament primari de la seva època amb dues aules és avui un Centre Homologat per a impartir Ensenyament Infantil, Primari, Secundari Obligatori i Batxillerat, inscrit amb el núm. 08007494 al Departament d’Ensenyament amb una capacitat total de 1.245 alumnes i concertat a tots els nivells.