Event-detail
  • Hora de l’acte 10:30-12:00
  • Hora d’inici de l’acte 9 de March de 2017
  • Event Location Agustí Milà, 72

El proper 9 de març a les 10:30 del matí presentarem el resultat i les conclusions del treball de recerca “Com a Casa: Procés de canvi cap al model de residència gerontològica centrat en les persones”,  que han dut a terme  membres del Departament de Planificació i Processos de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i l’equip de direcció de la Casa Asil.

Aquest és el final d’una feina exhaustiva que amb les aportacions des de l’experiència de treballadors, residents, familiars i voluntaris, ha permès situar amb exactitud el moment actual de transformació en què ens trobem vers al model d’Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP).

En aquest acte ens acompanyaran la senyora Carmina Català, Cap de Planificació i Processos així com les senyores Àngels Campos i Laura Porzio, també del mateix Departament. Es preveu que l’acte finalitzi a les 12 del migdia.